Goorbergh Geotechniek b.v.
 
sfeer
 
Bedrijfsprofiel
Productinfo
Referenties
Vacatures
Offerteaanvraag
Contact
 

Productinfo

begeleiding

Tijdens de uitvoering van funderingswerkzaamheden is het van belang te weten of de geadviseerde werkzaamheden overeenkomstig tekening / bestek worden uitgevoerd.
De begeleiding van funderingswerkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende uitvoeringsnormen, tekeningen / bestek en gemaakte afspraken, geschieden. Nadat de funderingswerken voltooid zijn kunnen deze ook achteraf door Goorbergh Geotechniek worden gecontroleerd. (Zie ook de bij de productinfo over akoestisch doormeten van funderingspalen en de controle van grondverbetering.)

De begeleiding van funderingswerkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende uitvoeringsnormen, tekeningen / bestek en gemaakte afspraken, geschieden. Er wordt een onderscheid gemaakt in de begeleiding van:

  • Heiwerkzaamheden van grondverdringende palen zoals heipalen;
  • Boorwerkzaamheden van grondverwijderende palen zoals beton en of mortelschroefpalen;
  • Grondwerkzaamheden ten behoeve van een grondverbetering. 


 
sfeer
Geosonda
Franse Akker 13
4824 AL BREDA

tel 076 5220566
fax 076 5211670
adrie.voogt@geosonda.nl
ABO Group.
ABO Milieuconsult B.V.
Geosonda