Goorbergh Geotechniek b.v.
 
sfeer
 
Bedrijfsprofiel
Productinfo
Referenties
Vacatures
Offerteaanvraag
Contact
 

Productinfo

geotechnisch onderzoek

Voordat met de uitvoering van een bouwproject wordt begonnen, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de aanwezige bodemopbouw om de funderingen optimaal te kunnen berekenen. Zowel het ontwerp, het constructief vormgeven van het gebouw alsmede de bouwkosten worden in hoge mate bepaald door de ter plaatse aanwezige bodemopbouw.

De in Nederland en BelgiŽ bekendste manier van geotechnisch bodemonderzoek is de sondering, eventueel nog aangevuld met boringen en grondwaterstandmetingen. Op basis hiervan worden de noodzakelijke parameters geregistreerd die nodig zijn om het ontwerp van funderingen, bouwputten of grondkerende constructies mogelijk te maken.  Dankzij sonderingen en boringen kan snel en economisch de bodemopbouw in kaart worden gebracht.

Goorbergh Geotechniek beschikt over moderne apparatuur om in alle omstandigheden sonderingen uit te voeren.  De volledig geautomatiseerde registratie en verwerking van de meetresultaten laat toe om snel en geheel conform de geldende normen aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen, of het nu gaat om de uitvoering van sonderingen of het opstellen van een geotechnisch advies.
 


 
sfeer
Geosonda
Franse Akker 13
4824 AL BREDA

tel 076 5220566
fax 076 5211670
adrie.voogt@geosonda.nl
ABO Group.
ABO Milieuconsult B.V.
Geosonda